Regulamin sklepu internetowego OPAKIO.PL

 1. Właścicielem sklepu internetowego www.opakio.pl (zwanym dalej Opakio) jest Virtus Sun Polska Sp. z o.o. (zwany dalej Virtus Sun Polska) ul. Lipnowska 27, 87-100 Toruń, NIP: 8792678229
 2. Towary oferowane w sklepie są nowe i wolne od wad fizycznych.
 3. Sklep Opakio prowadzi działalność na terenie całej Polski.
 4. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia, który jest udostępniony na stronach Opakio.
 5. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie Opakio są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
 6. Przyjęcie zamówienia do realizacji może wymagać potwierdzenia telefonicznego przez pracownika Opakio.
 7. Dane osobowe podawane podczas rejestracji Klienta są wykorzystywane przez Virtus Sun Polska, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z 2002 r. – tekst jednolity) i nie będą udostępniane innym podmiotom za wyjątkiem organów państwowych do tego uprawnionych.
 8. Klient ma prawo do wglądu, modyfikacji i usunięcia swoich danych osobowych.
 9. Wszystkie dane osobowe są chronione przed dostępem osób trzecich.
 10. Dla zamówień realizowanych przedpłatą, maksymalny termin realizacji zamówienia, liczony od dnia potwierdzenia wpłaty do dnia wysłania towaru, wynosi do 10 dni roboczych (w większości przypadków zamówienie jest realizowane do 48 godzin).
 11. Dla zamówień realizowanych płatnością przy odbiorze, maksymalny termin realizacji zamówienia, liczony od dnia przyjęcia zamówienia do dnia wysłania towaru, wynosi do 10 dni roboczych (w większości przypadków zamówienie jest realizowane do 48 godzin).
 12. W przypadkach szczególnych okres realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. Klient jest informowany o takim przypadku i ma prawo odstąpić wówczas od dalszej realizacji zamówienia.
 13. W wyjątkowej sytuacji Opakio zastrzega możliwość wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku braku lub wycofania towaru z rynku.
 14. Klient ma możliwość dokonania zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty jego otrzymania (decyduje data nadania listu przewozowego). W celu dokonania zwrotu niezbędne jest wcześniejsze potwierdzenie drogą telefoniczną lub e-mailową Opakio.
 15. W przypadku zamówień z dostosowaniem produktu dla klienta może być wymagana wpłata zadatku. Wysokość zadatku ustalana jest indywidualnie. W przypadku zamówienia realizowanego z zastosowaniem zadatku termin na wywiązanie się z umowy wynosi 30 dni dla obu stron.
 16. Za zamówiony towar można zapłacić przelewem bankowym lub gotówką przy odbiorze.
 • Zamówione produkty dostarczamy wyłącznie na terenie RP za pośrednictwem firmy kurierskiej, wysyłka poza teren RP powinna być każdorazowo uzgodniona z Opakio.
 • Koszt transportu wyliczany jest automatycznie przy zamawianiu towaru i zostaje podany do wiadomości kupującego.
 • Klient powinien zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. Po odbiorze przesyłki Klient ma prawo żądać od dostawcy spisania protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki niedającego się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze.
 • Towar dostarczany jest wraz z dokumentem gwarancyjnym oraz z fakturą VAT lub paragonem fiskalnym.
 • Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej. W przypadku, kiedy z towarem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna producenta naprawy gwarancyjne dokonuje sieć autoryzowanych serwisów, których adresy są podawane na karcie gwarancyjnej.
 • W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.
 • Wszystkie znaki towarowe, zdjęcia produktów, loga i nazwy producentów znajdujące się na stronach sklepu www.opakio.pl należą do ich właścicieli i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.
 • Treść Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego.